Enviromentální brobnosti
MŠ Semínko a Lesníček
realizace 2005-2011
Small construction
MŠ Semínko a Lesníček
completed in 2005-2011